GRAFICKÉ STUDIO

Proč je design důležitý?

Kreativně zpracovaný produkt se odjakživa prodává lépe, proto je důležité jaký kabát Vaše podnikání či firma nosí. Světové firmy a organizace používají nejrůznější metody a taktiky pro prodej svých produktů již od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a reklam. Upoutání pozornosti, a to především prvním dojmem spolu s nápadem, je to nejefektivnější řešení Vašeho firemního vzhledu.

Design je odvozené slovo z latinského de-signare označit, vyznačit, a postupně dostalo také významy „navrhnout“ i „návrh". Rozšířilo se do mnoha jazyků včetně češtiny v užším významu výtvarného návrhu užitkových předmětů. V češtině se předtím užíval název „průmyslové výtvarnictví“, který však zahrnoval jen tvarování průmyslových výrobků (strojů, nástrojů, nábytku, oděvů atd.). Naproti tomu design dnes zahrnuje i grafický návrh plakátů, tiskovin, webových stránek, obalů, reklamních značek a firemních kampaní.


Příklady užití profesionálně zpracovaného designu

 • logo, webové stránky, facebook stránky, vizitka, leták, plakát, dopisní papír, jídelní lístek, pozvánka, firemní dokumenty, vstupenka, přihláška, fyery a slevové kupóny, banner, polepy aut a výloh, potisky a vyšívky, hlavičkový papír, obálka, etiketa, brožura, katalog, individuální práce

Corporate Identity

 • Takzvaný firemní styl (corporate identity) je tvořen nejen logotypem samotným, ale zejména souborem pravidel určujících jeho užití v tiskovinách merkantilních (vizitky, dop. papíry, obálky, desky) i reklamních (např. letáky, prospekty, katalogy či inzerce), případně ve webové prezentaci. Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v GRAFICKÉM MANUÁLU. Ten tedy definuje, jak přesnou podobu logotypu, tak jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní typ písma event. další grafické prvky. Jeho součástí jsou i grafické návrhy merkantilních tiskovin včetně přesných rozkresů pro jejich opakovanou výrobu. Grafický manuál, který vzniká v úzké spolupráci s klientem (vedením firmy) se posléze stává závazným pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky, a tím je zajištěna stylová jednota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř. Bývá obvyklé a výhodné, když grafický manuál vzniká zároveň s logotypem, ale je možné jej také vytvořit dodatečně k již existujícímu a užívanému logotypu. Je také možné takový zavedený logotyp (pokud je graficky hodnotný) podrobit tzv. redesignu a k takto modernizované podobě loga vytvořit grafický manuál.

 

Co obsahuje grafická hodina

 • zpracování a úprava dodaných podkladů nejlépe v elektronické podobě
  (Word, text dokument, JPEG, PDF)
 • návrh, úprava a retuš fotografií pro firemní identitu, příprava do 100% velikosti v kvalitním rozlišení, pasování a logika při umístění dle pravidel a užití
 • korektura změn, přepisování textů, sazba textu dle představ klienta, pasování a logika při umístění dle pravidel a užití
 • hodnocení celkové práce a finální úpravy
 • znalost a zkušenosti předtiskové, výrobní či webové přípravy + konečná příprava do potřebného formátu
 • odeslání klientovi pro korekturu a zhodnocení
 • zodpovědnost za kvalitu a zpracování

 ČASOVÁ NÁROČNOST GRAFICKÝCH PRACÍ


web-design a související grafika

webová grafika a prvky (dle náročnosti, rozsahu a počtu náhledů) od 12 hod.
facebook design (řešení na míru dle FB parametrů)

2 hod.

internetové bannery a jina reklama (dle náročnosti, rozsahu a počtu náhledů)

od 2 hod.
design, reprodukce a jiné grafické návrhy

vizitka (vizitkové formáty) od 1 hod. / str.
leták (do vel. A4) od 2 hod. / str.
plakát (do vel. A2) od 4 hod. / str.
dopisní papír (do vel. A4) od 1 hod. / str.
jídelní lístek (do vel. A4 dle náročnosti) od 3 hod.
pozvánka (do vel. DL) od 2 hod.
firemní dokumenty a jiné (do vel. A4) od 2 hod.
vstupenka (do A6) od 2 hod.
přihláška (do A5) od 2 hod.
flyery a slevové kupóny od 2 hod.
banner (dle m2 a rozlišení) od 4 hod.
polepy aut a výloh (dle náročnosti a rozsahu) od 4 hod.
potisky a vyšívky (dle náročnosti a rozsahu) od 2 hod.
hlavičkový papír (do vel. A4) od 1 hod.
obálka (C1, C2, DL apod.) od 1 hod.
etiketa (dle náročnosti a rozsahu) od 4 hod.
brožura (dle náročnosti a rozsahu) od 1 hod. / str.
katalog (1 strana do A4) od 1 hod. / str.
logo (dle počtu návrhů) od 10 hod. / 1 návrh
individuální práce 1 hod. / 400,- Kč

Našě reference